Вести

Нешкодљиво уклањање паса луталица

Овлашћена Служба за нешкодљиво уклањање паса луталица је у понедељак 13. октобра изашла на терен на захтев Општине Ариље услед појаве већег броја паса луталица у центру града, приградским насељима и посебно у школским двориштима. Специјализована екипа Јавног комуналног предузећа „Наш дом“ – Зоо хигијенска служба је уклонила десет паса луталица који су, након хватања упућени у наведену установу ради ветеринарских прегледа и вакцинација. На терену је, поред екипе Службе била и Комунална инспекција Општинске управе Ариље.

https://www.youtube.com/watch?v=WSgPhobosUA