Вести

Позив грађанима да у разговору са функционерима Странке изнесу своја запажања и критике

Као Странка потекла из народа и са највећим поверењем које нам је дато од тог истог народа, намеће се потреба да учинимо додатни напор како би успоставили што непосреднији контакт са суграђанима и потрудимо се да убрзамо решења њихових проблема, који се из дана у дан гомилају.

Имајући наведено у виду, ОО СНС Ариље је донео одлуку да функционери странке наизменично, у нашим просторијама (улица Војводе Мишића бр. 4 у Ариљу) примају суграђане на разговор, где би се на директан начин упознали са текућим проблемима, све забележили и у сарадњи са органима Локалне самоуправе у што краћем року покушали исте решити.

Дежурства функционера странке ће бити понедељком, средом и петком у времену од 14-17 сати.

Распоред дежурстава и време када ће ко од функционера бити на располагању за разговор, биће истакнути на улазу у канцеларију СНС-а.

Разговоре можете заказивати у канцеларији Странке сваког радног дана, у времену од 10-14 сати.

С поштовањем:

ОО СНС Ариље                                                 Повереник

                                                                   Милош Недељковић