Вести

Унапређење услуга социјалне заштите у Ариљу

Усвајањем нове Стратегије развоја социјалне заштите, покренуте су активности општинске радне групе, па је с тим у вези, одржана и обука лица задужених за промоцију и информисање јавности. Пројекти који ће бити реализовани у најскорије време, односе се на најосетљивије групе корисника социјалних услуга, а то су стара и инвалида лица, као и деца са сметњама у развоју.

Све услуге из домена социјалне заштите, које финансира општина, спроводе се у сарадњи са Центром за социјални рад

https://www.youtube.com/watch?v=urXjFlBryW0