Вести

Успешан завршетак планиране грађевинске сезоне у Ариљу

У последњих седам дана изведени су завршни радови на три локације у Ариљу.

Поред новог асфалтног коловоза, у улицама је извршена и потпуна реконструкција партера, замењене дотрајале и азбестне водоводне цеви, нова канализациона, електро и остале мреже.

Улица Вука Караџића - МЗ. Вране

 

 

Улица Војислава Пајића - МЗ Ариље

 

 

Улица у МЗ Церова